Přesun na obsah

Dnes je 25.7.2021

Svátek má Jakub

SHM Klub
Újezd u Brna


Akce SHM

červenec 2021

po

út

st

čt

so

ne

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

Zobrazit jiný měsíc


Návštěva ukrajinských sborů

Do Újezda zavítali na jeden týden dva pěvecké sbory z Ukrajiny. Jeden Řeckokatolický a druhý pravoslavný. Jejich náplň pobytu je poznávání naší zamě a koncertní vystoupení.


Příjezd hostůPopis pobytu

Úterý - den první; příjezd

Dlouho očekávaný autobus plný ukrajinských členů dvou sborů přijel nakonec s asi šestihodinovým zpožděním. Ve 22:00 již první návštěvníci stanuli na újezdské zemi. Po krátkých manévrech autobus zaparkoval na vjezdu k oratoři a všichni se začali hrnout ven. Vypadali opravdu jako po třiceti hodinách strávených v autobuse. Hned jak každý našel ta svá zavazadla se mohl odebrat do sálku oratoře, kde následně proběhlo uvítání a rozdělení do rodin.

přivítání na oratořiTi, kdo nebyli ubytování v dobrovolnických rodinách zůstali na oratoři. Zde jim bylo nabídnotu spaní ve třech místnostech. Jakmile se stihli trošku ubytovat, mohli se posilnit nachystaným pečivem, jablky nebo si uvařit kávu či čaj. Před půlnocí se celá oratoř pomalu ubírala do nočního klidu a její obyvatelé se již mohli těšit na další den.

 

 

Středa - den druhý; Brnou Petrova

Hned druhý den ráno se pět zástupců z Ukrajiny sešlo s újezdským starostem na krátké návštěvě, kde bylo přivítání hostů ze strany města. Krátce nato se již všichni v doprovodu Vaška Kyselky a pana Buchtely shromáždili v autobuse a jeli na prohlídku Brna.

První a hlavní plánovaná zastávka byla katedrála svatého Petra. Tam se všichni dostali do podzemí katedrály, na věž a do muzea. Tato exkurze zabrala přes dvě hodiny a všichni jí byli nadšeni. Pak se rozdělili na tři skupinky. První šla v doprovodu pana Buchtely po brněnských kostelích. V každém z nich si vyzkoušeli jeho akustiku - svým krásným zpěvem. Druhá skupinka se pod vedením Vaška vydala po brněnských památkách. Prošli Zelný trh, Náměstí svobody, Dům pánů z Lipé a zakončili cestu na Špilberku. Třetí skupnka si vyrazila do města na nákupy.

na oratořiPo návratu z Brna se všichni odebrali na Rychtu, kde pro ně byla připravena večeře. V osmnáct hodin se zúčastnili v újezdském kostele Bohoslužby, při které již bylo možné poznat více z jejich umění zpívat. Poté se všichni shromáždili na oratoři, kde bylo připraveno malé pohoštění. Den byl zakončen dalším zpěvem a brzským odchodem domů.

 

 

Čtvrtek - den třetí; Prahana Malostranském náměstí

O půl osmé odjel autobus s našimi přáteli do Prahy, kde se kolem jedenácté hodiny započala prohlídka pražského hradu. Jejich průvodcem se stal pro tento den pan Vlastimil Bílek, který prokázal své skvělé průvodcovské zkušenosti. Především si všichni prohlédli interiér chrámu sv. Víta, dále nádvoří hradu a poté po malostranských uličkách příchod k Orloji. Jakmile všichni vyčkali celé hodiny a Orloj ukázal všechny svoje technické možnosti, což bylo patřičně obdivováno, vydali se směrem na Václavské náměstí.

"živé vystoupení" před MuzeemVáclavské náměstí se stalo místem rozchodu a následně, po dvou hodinách, místem srazu. Každý si, dle svých možností, prohlédl náměstí nebo nakoupil suvenýry. Ostatní mohli následovat naše dva obětavé a nezdolné průvodce, pana Bílka a pana Buchtely. Ti zájemcům doplňovali znalosti o Praze informacemi, které lovili z hlubiny svých hlav. V pět hodin odpoledne byl odjezd z Prahy zpět k nám do Újezda. Samozřejmě ještě následovala večeře a potom rychlý odchod domů, protože již bylo hodně pozdě.

 

Pátek - den čtvrtý; Lednice

Tento den bylo v plánu poznání nejjižnějšího konce Moravy, tedy Lednicko-Valtického areálu. Po příjezdu do Lednice následovala nejprve prohlídka místního zámku. V rámci prohlídky bylo navštívení expozice a výstavy hygienických zařízení šlechty v 19. století. Samozřejmostí návštěvy Lednice je i skleník s tropickými rostlinami. Krátce nato se všichni šli projít po zámeckém parku až k Minaretu. Krátce po poledni se již museli začít scházet u autobusu a jet zpět do Újezda.

V Újezdě se po obědě všichni shromáždili v kostele, aby se připravili na sobotní večerní koncert. V 18:00 měli vlastní mši svatou, které se účastnili všichni. Po ní se konaly ekumenické modlitby. Účastni byli zástupci Římskokatolické církve, Řeckokatolické církve, Pravoslavné církve a Československé církve husitské. Večer byl zakončen malým posezením v prostorách oratoře.

Sobota - den pátý; Slavkov a Mohyla mírupřed Mohylou míru

Sobota byla z hlediska programu ukrajinských hostů velmi bohatá. Na devátou hodinu byla naplánována návštěva Památníku Mohyla míru za účasti starosty Újezda u Brna ThDr. Jana Hradila. Po společné modlitbě a uctění památky padlých vojáků v kapli památníku se výprava přesunula do prostorů muzea, kde shlédla multimediální expozici o průběhu bitvy tří císařů. Po krátkém občerstvení v kavárně muzea a rozloučení se s panem starostou následoval přesun do Slavkova u Brna. Bohužel z časových důvodů již nebylo možné navštívit interiér zámku. Přesto společná prohlídka exteriéru včetně zámecké zahrady byla pro naše hosty velmi působivá.
řeckokatolický sborOdpoledne po obědě již čekala členy jednotlivých pěveckých sborů generální zkouška na večerní koncert. Ten se konal v 19:00 v kostele sv. Petra a Pavla v Újezdě u Brna. Díky velké propagaci koncertu ze strany města byl kostel zcela zaplněn. Koncert zahájil pan starosta představením jednotlivých sborů a zároveň poděkováním organizátorům. Koncert sestával ze čtyř programových bloků. Nejprve vystoupil řeckokatolický chrámový sbor z kostela zvěstování panny Marie v Kyjevě s repertoárem duchovních liturgických, následoval dětský umělecký soubor „Rosinka“ z městečka Marianovka s výběrem ukrajinských sbor Rosinkanárodních a populárních písní a program ze strany ukrajinských hostů zakončil opět řeckokatolický chrámový sbor s výběrem ukrajinských národních písní. Potom se již na scéně objevil komorní sbor kostela sv. Petra a Pavla a zazpíval dvě vybrané duchovní písně a program zakončili „domácí“ tj. rytmický sbor kostela sv. Petra a Pavla se dvěmi rytmickými písněmi. Vyvrcholením programu pak byl společný nástup všech sborů a zazpívání dvou společných písní z Taizé a tzv. římské hymny Emmanuel. Program měl u diváků velký úspěch a všechny sbory sklidily zasloužené ovace.
Večer pokračoval do pozdních nočních hodin na oratoři, kde se podávaly hostmi připravené speciality (varenjiki, golobki), pilo víno a tancovalo.

Neděle - den šestý; Loučení

Ráno v devět hodin byla otcem Anatolijem odsloužena řeckokatolická bohoslužba. Po ní ještě společné fotočást řeckokatolického sboru zpívala na naší katolické mši v jedenáct  hodin. Po obědě nastal čas odjezdu a velkého loučení. K autobusu se postupně scházeli hostitelské rodiny, otec Kabrda, lidé z kostela a rozloučit se přijel i pan starosta. Loučení trvalo téměř hodinu a zahrnovalo společné fotografování, děkovné písně a samozřejmě vřelá pozvání na cestu na Ukrajinu. V cca ve 14:00 hosté odjeli směr Vídeň, Budapešť a Kyjev.
Na tomto místě je potřeba poděkovat SHM za propůjčení prostor oratoře.

 

fotogalerie


Celá akce se uskutečnila hlavně díky slibu pana Konráda podpořit finančně tuto kulturní akci. Pan Konrád je majitel firmy TMC CR, s.r.o. v Brně, která se zabývá dodávkami technologií pro strojírenství, včetně strojů, nástrojů a upínacích zařízení, zastupuje německé firmy ARNO, SPINNER A HAINBUCH, má též zastoupení v Rusku ve městě Vladimír a spolupracuje s ostravskou firmou Merko, která dodává investiční celky - betonárny na ruský trh a je její obchodní a servisní partner při těchto dodávkách.